Hoạt động chuyên môn

LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

Kính gửi các bậc cha mẹ học sinh! Căn cứ vào kết quả lựa chọn SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa nhà trường. Trường Tiểu học Mỹ Tân thông báo tới các bậc cha mẹ…