Thông báo nhà trường

Công tác tổng vệ sinh trường lớp

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh trong nhà trường tích cực tổng vệ sinh trường lớp chào đón các em học sinh sau thời gian nghỉ dài sẽ quay lại trường học vào ngày 15/03/2020….