Liên hệ

Trường Tiểu học Mỹ Tân

Địa chỉ: Xóm Cộng Hòa, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Điện thoại: 03503810109

– Email: mytanth2015@gmail.com