LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

Tháng Sáu 5, 2020 12:11 chiều

Kính gửi các bậc cha mẹ học sinh!
Căn cứ vào kết quả lựa chọn SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa nhà trường. Trường Tiểu học Mỹ Tân thông báo tới các bậc cha mẹ học sinh bộ SGK lớp 1 mà nhà trường sử dụng trong năm học 2020-2021. Dưới đây là tên sách và tác giả chủ biên của từng cuốn sách (có kèm theo đường link để cha mẹ học sinh có thể xem và tham khảo trước).
1. Môn Toán: Tác giả Trần Diên Hiển
http://sachthietbigiaoduc.vn/…/view/-/BOOK/6602/toan-1-tap-1
http://sachthietbigiaoduc.vn/…/view/-/BOOK/6602/toan-1-tap-2
2. Môn Tiếng Việt: Tác giả Nguyễn Minh Thuyết
https://drive.google.com/…/1FvnJNDskOKWKeS9VMb3uwhJzX…/view…
3. Môn Tự nhiên và xã hội: Tác giả Mai Sỹ Tuấn
https://drive.google.com/…/1fAx-2YH-kFAc9hrBmIiOOEIMu…/view…
4. Môn Đạo đức: Tác giả Lưu Thu Thủy
https://drive.google.com/…/1gimf4kf99S28veR_UGVbJcvO7…/view…
5. Môn Mỹ Thuật: Tác giả Nguyễn Tuấn Cường
http://sachthietbigiaoduc.vn/ho-tro-giao…/…/6602/toan-1-tap-
6. Môn Hoạt động trải nghiệm: Tác giả Bùi Ngọc Diệp
http://sachthietbigiaoduc.vn/ho-tro-giao…/…/6602/toan-1-tap-
7. Môn Giáo dục thể chất: Tác giả Hồ Đắc Sơn
https://gioithieu.sachmem.vn/hoc-lieu-dien-tu-minh-hoa/
8. Âm nhạc: Tác giả Hoàn Long
https://gioithieu.sachmem.vn/hoc-lieu-dien-tu-minh-hoa

Giới thiệu về trang web này
DRIVE.GOOGLE.COM
TU NHIEN VA XA HOI 1.mp4